Управління освіти
       • Керівництво
       • Підрозділи управління
       • План роботи. Колегії. Звіти
       • Державні закупівлі
       • Бюджет
       • Прозорість та інформаційна          відкритість закладів освіти
       • Документи, розпорядження,
          листи

       • Накази
       • Кадри
       • Вакансії
       • Очищення влади (люстрація)
       • Запобігання корупції

    Готуємося до нового навчального    року

    Науково-методичний центр
      • Склад РНМЦ
      • Вчителю-предметнику
      • Педагогічна майстерня
      • Інноваційна діяльність.
         Інклюзивна освіта.
         Партнерство в освіті

      • Методична допомога
      • Олімпіади. МАН. Конкурси
      • ЗНО

   Районна профспілка освітян

    Школи, лiцеї, гiмназiї, НВК
    Дошкільні навчальні заклади
    Позашкiльнi заклади
    РОС «ДНІПРО»

    Інформаційна лінія
    Об'яви
    Книга відгуків

    Звернення громадян

    Національно-патріотичне    виховання юного покоління

    Контакти:
Поштова адреса:
02105,  м. Київ-105,
пр. Миру, 6-А

 Тел.: +38(044) 292-03-98
Факс: +38(044) 292-03-98

http://uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=section&cat=13&id=2136

_ Нова українська школа\

_Табори відпочинку з денним перебуванням на базі закладів освіти м. Києва влітку

Тестування керівників закладів освіти з якими планується переукладання контрактів у 2018 році

Співпраця з правоохоронними органами з питань правової освіти

Національно-патріотичне виховання юного покоління

Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2016»

Партнерство Відкритий уряд

Україна - НАТО

Протидія корупції

Гранти Київського міського голови

Благоустрій, озеленення та поліпшення санітарного стану в закладах освіти

Головні правила безвізового режиму з ЄС

Консультації з громадськістюКиївська міська державна адміністрація

Дніпровська районна влада

Міністерство освіти і науки України

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України

Урядовий партал для юних громадян

Київський Палац дітей та юнацтва

Київська Мала академія наук

Український центр оцінювання якості освіти

Київський регіональний центр оцінювання якості освіти

Центр моніторингу столичної освіти

Інклюзивна освіта: база даних освітніх, медичних і соціальних послуг

Світ Молоді - сайт для розумних школярів, прогресивних вчителів та турботливих батьків

Видавництва РАНОК

Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація

 Дев’ята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018»

Class IDEЯ 2018

Інноватика в сучасній освітіНа головну На головну  
Зробити початковою Зробити початковою  
Додати у вибране Додати у вибране  
Для звернень громадян Для звернень


Середня загальноосвітня школа № 195 ім. В.І.Кудряшова
Середня загальноосвітня школа № 195 ім. В.І.Кудряшова
Адреса: 02152 Київ, вул. Миколайчука, 17-А

Телефон: 550-62-44, 550-62-66, 550-02-58

Факс: 550-62-44

E-mail: szo195@ukr.net

Веб-сайт: https://kievschool95.e-schools.info


Профіль:

    Педагогічний колектив школи налічує 66 співробітників.  Школа працює над методичною темою “Форсування життєвих компетентностей кожної особистості шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально- виховний процес“, яку конкретизує у роботі за різними напрямками з різними віковими групами дітей : “Розвиток інтересу до вивчення рідної мови в умовах зміни мовного статусу школи “ у 1-4 кл., “Інтенсифікація навчального процесу як умова розвитку творчості педагогів та учнів “ у 5-11 кл., “Формування духовності школярів засобами позакласної роботи “ у 1-11 кл., “Створення позитивного іміджу школи і освіти в цілому як основа реформу-вання “ у 1-11 кл., “Соціальний захист дитини” у 1-11-х кл. Роботі за різними напрямками сприяє високий професійний рівень колективу школи : серед учителів мають вищу освіту 91% ;        н/вищу – 6%. За категоріями та званнями розподіл такий : - вища категорія – 10- І категорія – 8  - старших учителів – 4 -учитель методист-1-"Учитель року"-4- відмінників освіти – 3 - нагороджених грамотами ГУО – 4, Міносвіти -1 , РВО, РУО –7. Учителі мов, математики, біології, фізики постійно готують учнів-учасників конкурсу МАН “Дослідник”, виставок дитячої творчості. Педколектив школи змінює напрямок роботи у відповідності до сучасних запитів жителів мікрорайону : працююють класи природничо-математичного профілю. Школа планує подальший розвиток цього напрямку навчання дітей. 
    З 2012 року запроваджений дослідно-експериментальний проект " Формування цілісного освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу засобами вальдорфської педагогіки".
    Мета дослідження: дослідити та виявити компоненти вальдорфської педагогічної системи, що створюють умови для формування цілісного освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу. 
    Для вирішення завдань експерименту використовуються загальнонаукові методи:
- теоретичні: вивчення та аналіз законодавчих документів системи освіти, психолого-педагогічних наукових джерел, директивних матеріалів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, узагальнення науково-теоретичних і дослідних даних для побудови системи й виявлення педагогічних умов ефективності організації навчально-виховного процесу інноваційних навчальних закладів;
- емпіричні: спостереження з метою вивчення та отримання первинної інформації, діагностика ( анкетування, опитування, тестування) з метою виявленнянайбільш ефективних засобів організації навчально- виховного процесу;
- педагогічного експерименту з метою здійснення дослідницької роботи, моніторингу змін, вивченння та узагальнення досвіду;
- статистичні: обробка та порівняння результатів аналізу експериментальних даних засобами математичної статистики;
- аналізу продуктів діяльності.
    Основний метод дослідження - комплексний експеримент. 
    Відповідно до Наказу МОНмолодьспорту України від 24.12.2012 № 1479 на базі вальдорфських класів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 195 ім. В.І. Кудряшова проводиться дослідно-експериментальна робота за темою: «Формування цілісного освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу засобами вальдорфської педагогіки».Науковий керівник - Удод О. А., директор Інститутуінноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України,доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН.Мета дослідження: виявити та дослідити компонентивальдорфської педагогічної системи, реалізація яких створює умови дляформування цілісного освітнього середовища загальноосвітнього навчальногозакладу.Для реалізації означених цілей дослідження необхідновирішити наступні завдання:Проаналізувати ідеї вальдорфської педагогіки щодо організаціїнавчально-виховного процесу в контексті сучасної філософії освіти.Дослідити стан розробки та упровадження ідей вальдорфськоїпедагогіки в українській та зарубіжній педагогічній науці та практиці.Узагальнити накопичений психолого-педагогічний досвід роботиустанов вальдорфської педагогіки.Обґрунтувати та експериментально перевірити ефективністьтехнологій, форм та методів навчання вальдорфської педагогічної системи.Розробити систему діагностики та моніторингу особистісногорозвитку учня.Створити банк методичних матеріалів з використаннямальтернативних педагогічних методик і технологій на основі принципіввальдорфської педагогіки.Дослідити та вдосконалити форми організації соціальногосередовища дітей, батьків, вчителів.Оптимізувати навчально-виховний процес загальноосвітньогонавчального закладу засобами вальдорфської педагогіки.Гіпотеза дослідження полягає в тому, що за умови:природовідповідності змісту програм навчання;запровадження ритмічної організації навчально-виховногопроцесу(ритм дня, тижня, року); викладання епохами (кожен зосновних навчальних предметів вивчається на першому «епохальному» уроці, якийтриває дві години, протягом 3-4-х тижнів); особливої структури уроків;інтегрованості навчальних предметів;реалізації феноменологічного підходу у навчально-виховномупроцесі;залучення учнів до художньої та практичної діяльності шляхомвикладання предметів: евритмія, рукоділля, ремесла та технології, курсівобразотворчого та музичного мистецтва, розроблених для викладання з 1 по 11класи;специфічна система оцінювання (тестування, моніторингу)особистісного розвитку учня;супроводження дітей класним вчителем протягом 6-8 років;формування середовища партнерської взаємодії учнів, батьків та вчителів;створення специфічного дизайну приміщень та особливої атрибутики навчально-виховного процесу (одяг, приладдя, інструментарій тощо) формується цілісне освітнє середовище загальноосвітньогонавчального закладу, яке сприяє всебічному розвиткові особистості учня.Практичне значення передбачається в оптимізаціїнавчально-виховного процесу загальноосвітньої школи; розробці системи оцінювання, тестування, моніторингу особистісного розвитку учня; створенні банку методичних матеріалів з використанням альтернативних педагогічних методикі технологій на основі принципів вальдорфської педагогіки; пошуках нових форм організації соціального середовища дітей, батьків, вчителів. Створена модель цілісного освітнього середовища окреслить ефективні елементи організації навчально-виховного процесу в вальдорфській школі, можливі для впровадження в інших навчальних закладах, що дозволить збагатити сучасну вітчизняну освіту педагогічними засобами вальдорфської педагогіки, перспективними з позиції розв’язання задач суспільного виховання підростаючого покоління українців. Відповідальні виконавці:Шастал І. В. – заступник директора з навчально-виховної роботи,Мезенцева О. І. –  координатор від ІІТЗО МОН України.

Співробітники
  Дюкарева Тетяна Анатоліївна
       Директор

  Середнюк Альона Василівна
       Заступник директора з НВР

  Тимченко Маргарита Борисівна
       Заступник директора з НВР

  Бабич Лариса Іванівна
       Заступник директора з адміністративно-господарської роботи
    Пошук по сайту
   
   


    Привітання

Навчатись
на відмінно
Бажаєм
вам віднині.
Батькам своїм
на радість,
На славу Україні!

 

 

 Графік надання інформаційно-консультативної допомоги біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, з питань вивчення української мови, культури, державного устрою України (2015-2016 н.р.)

 Інформація про укриття населення Дніпровського району м. Києва та порядок оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

 Методичні рекомендації щодо підготовки населення до дій в умовах  загрози або вчинення терористичного акту

 Лист-звернення до громадян від імені СБ України 

 ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ
 

   Інформація для громадян України, які прибувають з тимчасово окупованих територій та територій проведення АТО щодо навчання в закладах освіти Дніпровського району м. Києва Контактні телефони:

Дошкільні навчальні заклади:

 (044) 559-27-36, начальник відділу з питань дошкільної освіти Фальковська Наталія Володимирівна;

 

Загальноосвітні навчальні заклади:

 (044) 292-00-83, головний спеціаліст відділу з питань загальної середньої освіти ....

«Гаряча лінія» Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації (044)272-04-82, з 9-00 до 18-00

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання   

 

 

 

//
>>>    

    Вхід для користувачів
Логін:    
Пароль:    
   

Декларування 2017

BIЛЬНІ МІСЦЯ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

v sadok

Графік роботи управління Пенсійного Фонду України  у Дніпровському районі м. Києва

Субсидії по новому!

Освітня карта Києва

Сплатити комунальні Дитячі садочки м.Київ

Всеукраїнська безкоштовна шкільна освітня мережа

Всеукраїнський науково-практичний журнал Директор школи ліцею гімназії

Освітній портал «Педагогічна преса»

Портал освітян України «ПЕДРАДА»

 Антикорупційний урок

Громадська організація “Ла Страда-Україна”

Громадська організація “Ла Страда-Україна”

http://uosvitydnr.gov.ua/docs/section/batklvskizboru.pdf


Сайти НЗ району
Навчально-виховний комплекс "Домінанта" Навчально-виховний комплекс
Навчально-виховний комплекс № 30 “ЕкоНад” Навчально-виховний комплекс № 30 “ЕкоНад”<br> (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим <br>вивченням іноземних мов – гімназія) м.Києва
Навчально-виховний комплекс № 167 Навчально-виховний комплекс № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ступеня – гімназія) м.Києва
Навчально-виховний комплекс № 176 Навчально-виховний комплекс № 176 (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови  – суспільно-гуманітарна гімназія) м.Києва
Навчально-виховний комплекс № 209 «Сузір’я» Навчально-виховний комплекс № 209 «Сузір’я» м.Києва
Навчально-виховний комплекс Монтессорі Навчально-виховний комплекс Монтессорі з поглибленим вивченням англійської мови (дошкільний навчальний заклад-школа І ступеня) м.Києва
Гімназія № 136 Гімназія № 136 м. Києва
Гімназія № 191 імені П.Г.Тичини Гімназія № 191 імені П.Г.Тичини м.Києва
Гуманітарна гімназія “Гармонія” Гуманітарна гімназія “Гармонія” м.Києва
Навчальний заклад «Гімназія «Столиця» Навчальний заклад освіти «Гімназія «Столиця» м.Києва
Ліцей № 208 Ліцей № 208 м.Києва
Технічний ліцей Технічний ліцей м.Києва
НВК № 141 «ОРТ» м.Києва Навчально-виховний комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва
Русанiвський лiцей Русанiвський лiцей м.Києва
Український колеж iм. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) Український колеж iм. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) м.Києва
Академія сучасної освіти Cпеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Академія сучасної освіти»
СЗШ № 4 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 4 м.Києва
СЗШ № 11 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 11 м.Києва
Спеціалізована школа № 31 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 31 м.Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу
СЗШ № 42 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 42 м.Києва
Спеціалізована школа № 65 Спеціалізова школа І-ІІІ ступенів № 65 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов
СЗШ № 66 Середня загальноосвітня школа № 66
СЗШ № 81 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 81 м.Києва
Спеціалізована школа № 98 Спеціалізована школа № 98 з поглибленим вивченням англійської мови
СЗШ № 99 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 99 м.Києва
СЗШ № 103 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 103 м.Києва
Спеціалізована школа № 120 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №120м.Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу
Спеціалізована школа № 125 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови
СЗШ № 126 Середня загальноосвітня школа<br>І-ІІІ ступенів № 126 м. Києва
СЗШ № 128 Середня загальноосвітня школа<br>І-ІІІ ступенів № 128 м. Києва
Спеціалізована школа № 129 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови
Спеціалізована школа № 137 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 137 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови
СЗШ № 146 Середня загальноосвітня школа<br>І-ІІІ ступенів № 146 м. Києва
СЗШ № 158 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 158 м. Києва
СЗШ № 180 Середня загальноосвiтня школа № 180
СЗШ № 182
СЗШ № 184 Середня загальноосвiтня школа № 184
Спеціалізована школа № 188 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 188 м. Києва з поглибленим вивченням російської мови
СЗШ № 195 Середня загальноосвітня школа № 195 ім. В.І.Кудряшова
СЗШ № 201 Середня загальноосвiтня школа № 201
СЗШ № 224 Середня загальноосвiтня школа № 224
Спеціалізована школа № 234 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 234 м.Києва з поглибленим вивченням економіки і права
Спеціалізована школа № 246 Спеціалізованої школи I-III ступенів № 246 <br>м. Києва з поглибленим вивченням<br> англійської мови
СЗШ № 258 Середня загальноосвiтня школа<br> І-ІІІ ступенів № 258 м. Києва
Спеціалізована школа № 265 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо - естетичного циклу
Спеціалізована школа № 327 Спеціалізована школа № 327 І ступеня з поглибленим вивчанням іноземних мов
ДНЗ № 433 "Дивосвіт" Дошкільний навчальний заклад <br>№ 433
Спеціалізована школа-інтернат № 14 Спеціалізована школа-інтернат І – ІІ ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо - естетичного циклу
Спеціальна школа-інтернат № 26 Спеціальна школа-інтернат № 26 м. Києва
ДНЗ № 368 Дошкільний навчальний заклад<br>№ 368
ВСШ 4 Вечірня середня школа ІІ-ІІІ ступенів № 4<br> м. Києва
ПНЗ
"Зміна"
Позашкільний навчальний заклад<br>«Центр технічної і художньо-естетичної <br>творчості для дітей та юнацтва «Зміна» <br>м. Києва»
ЦДЮТ Центр дитячо-юнацької творчості
СЮТ-ЦНТТМ Станція юних техніків – Центр науково-технічної творчості молоді
ДЮХС Дитячо-юнацька хореографічна студія „Щасливе дитинство”
© 2009-2018. Інформаційна підтримка IT-SOURCE