Управління освіти
       • Керівництво
       • Підрозділи управління
       • План роботи. Звіти. Колегії
       • Державні закупівлі
       • Бюджет
       • Прозорість та інформаційна          відкритість закладів освіти
       • Документи, розпорядження,
          листи

       • Накази
       • Кадри
       • Вакансії
       • Очищення влади (люстрація)
       • Запобігання корупції

    Науково-методичний центр
      • Склад РНМЦ
      • Вчителю-предметнику
      • Педагогічна майстерня
      • Інноваційна діяльність.
         Інклюзивна освіта.
         Партнерство в освіті

      • Методична допомога
      • Олімпіади. МАН. Конкурси
      • ЗНО

    Інклюзивно-ресурсний центр № 4
   Районна профспілка освітян

    Школи, лiцеї, гiмназiї, НВК
    Дошкільні навчальні заклади
    Позашкiльнi заклади
    РОС «ДНІПРО»

    Інформаційна лінія
    Об'яви
    Книга відгуків

    Звернення громадян

    Національно-патріотичне    виховання юного покоління

    Контакти:
Поштова адреса:
02105,  м. Київ-105,
пр. Миру, 6-А

 Тел.: +38(044) 332-46-70

&_50-річчя Дніпровського району

Перспективний план розвитку мережі закладів загальної середньої освіти Дніпровського району м. Києва на період 2019-2022 років

_ Нова українська школа\

Тестування керівників закладів освіти з якими планується переукладання контрактів у 2018 році

Проведення весняних толок в закладах освіти Дніпровського району

Співпраця з правоохоронними органами з питань правової освіти

Національно-патріотичне виховання юного покоління

Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2016»

Партнерство Відкритий уряд

Україна - НАТО

Протидія корупції

Гранти Київського міського голови

Головні правила безвізового режиму з ЄС

Консультації з громадськістю

Реконструкція школи № 42 Дніпровського районуКиївська міська державна адміністрація

Дніпровська районна влада

Міністерство освіти і науки України

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Урядовий партал для юних громадян

Київський Палац дітей та юнацтва

Український центр оцінювання якості освіти

Київська Мала академія наук

Київський регіональний центр оцінювання якості освіти

Центр моніторингу столичної освіти

Інклюзивна освіта: база даних освітніх, медичних і соціальних послуг

Світ Молоді - сайт для розумних школярів, прогресивних вчителів та турботливих батьків

_Табори відпочинку з денним перебуванням на базі закладів освіти м. Києва влітку

Видавництва РАНОК

Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація

 Одинадцята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2020»

Class IDEЯ 2018

Інноватика в сучасній освітіНа головну На головну  
Зробити початковою Зробити початковою  
Додати у вибране Додати у вибране  
Для звернень громадян Для звернень
Положення РНМЦ

Положення

про районний науково-методичний центр
управління освіти Дніпровської районної
в місті Києві

державної адміністрації

І. Загальні положення

1.1.   Районний науково-методичний центр управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (надалі – РНМЦ) є самостійним структурним підрозділом управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації без права юридичної особи, який відповідно до чинного законодавства України здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти Дніпровського району міста Києва, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що проводиться не рідше одного разу на п'ять років, у період між курсами підвищення кваліфікації відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" (міжкурсовий період).

1.2.   Засновником РНМЦ є Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. РНМЦ  входить до складу управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та  утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва.

1.3.     У своїй діяльності РНМЦ керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", "Про місцеве самоврядування", «Про місцеві державні адміністрації», «Про інформацію», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти, в тому числі наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, наказами начальника управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженим наказом МОН України від 08.12.2008 р. № 1119, та цим Положенням.

1.4.      РНМЦ підпорядковується начальнику управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з усіх питань діяльності. В частині науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти - відповідному інституту післядипломної педагогічної освіти.

1.5.   РНМЦ не є юридичною особою.

1.6.    РНМЦ може мати штампи зі своїм найменуванням.

1.7.    РНМЦ очолює директор, який призначається на посаду та звільняється начальником управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

1.8.    Особа, яка призначається на посаду директора РНМЦ, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, якій за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія, стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Директор РНМЦ підконтрольний начальнику управління освіти та підзвітний – заступнику начальника управління освіти відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.9.   Створення,  припинення  діяльності,   реорганізація   та ліквідація  РНМЦ   здійснюються  у встановленому чинним законодавством порядку.

 

II. Мета, основні принципи та функції діяльності РНМЦ.

2.1.           Метою діяльності РНМЦ є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі - навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

2.2.    Організація діяльності РНМЦ ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту", зокрема:

демократизму і гуманізму;

рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;

безперервності фахового вдосконалення;

науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

2.3.    Функції РНМЦ:

2.3.1.    Цільові:

прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

компенсаторна - передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

інформаційно - коригувальна - спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2.3.2.    Організаційні:

трансформаційна - відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

діагностична - систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

моделююча - моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

інформаційно-аналітична - вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

організаційно-координувальна - координація діяльності циклових методичних комісій (об'єднань) району (міста), навчальних закладів;

соціальна - створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.

III. Основні напрями і завдання діяльності РНМЦ.

3.1.     Діяльність РНМЦ здійснюється за такими основними напрямами:

науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;

трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району (міста);

інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого- педагогічних наук.

3.2.    Основними завданнями діяльності РНМЦ є:

3.2.1    створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

3.2.2    координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, методичних об'єднань при навчальних закладах;

3.2.3        моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 (далі - Державний стандарт початкової загальної освіти), та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, (далі - Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти); моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;

3.2.4     моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття, ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

3.2.5          здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

3.2.6      патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;

3.2.7     вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення управління освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

3.2.8        організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників науково-методичних установ і керівних кадрів закладів освіти району;

3.2.9      впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

3.2.10     проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

3.2.11      взаємодія з районними (міськими) науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

3.2.12              організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

3.2.13             вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

3.2.14             формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

3.2.15      проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

3.2.16            висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.

3.2.17            участь у експертній оцінці якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів.

3.2.18            експертиза і надання практичної допомоги в розробці основних документів закладів освіти, участь у їх атестації, акредитації.

3.3.     РНМЦ у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з центром практичної психології і соціальної роботи; психолого-медико-педагогічною консультацією, інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.

3.4.    Колегіальним органом  РНМЦ є науково- методична рада.

 

IV. Кадрове забезпечення РНМЦ.

4.1.       Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в штаті РНМЦ можуть бути такі посади методистів:

з дошкільної освіти; з початкової освіти; з навчальних дисциплін, у тому числі:

з мов і літератур (української мови та літератури; іноземних мов; зарубіжної літератури; російської та інших мов національних меншин); з суспільствознавства (історії, правознавства); з естетичної культури; з математики;

з природознавства (фізики; біології та хімії, географії й економіки); з технологій (трудового навчання і креслення; основ інформатики); із здоров'я і фізичної культури (основ здоров'я, фізичної культури, курсу "Захист Вітчизни").

Передбачаються також посади методистів з позашкільної освіти, корекційної освіти, психологічної служби, працівників обслуговуючого персоналу.

4.2.          У разі необхідності та за наявності фінансово-матеріальних можливостей до штатного розкладу РНМЦ можуть бути включені інші науково-педагогічні та технічні працівники.

4.3.          Напрями і зміст діяльності методистів та інших працівників РНМЦ визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов'язками залежно від їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць.

4.4.    При РНМЦ може створюватись бібліотека (медіатека).

4.5.          У складі РНМЦ можуть створюватися відділи, лабораторії, центри, сектори та інші структурні підрозділи.

4.6.          Директор РНМЦ:

4.6.1 здійснює загальне керівництво діяльністю РНМЦ, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;

здійснює розробку  посадових інструкцій та функціональних обов'язків його працівників;

представляє інтереси РНМЦ у відносинах з управлінням освіти, територіальним інститутом післядипломної педагогічної освіти, державними органами та установами;

вносить пропозиції уповноваженому засновником органу (управління освіти) стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;

планує роботу РНМЦ, несе відповідальність за її виконання;

звітує перед начальником управління освіти і відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності РНМЦ;

розподіляє обов’язки між працівниками РНМЦ, забезпечує підвищення їх професійності та кваліфікації;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на РНМЦ завдань.

4.6.2 Директор може мати заступників, які призначаються на посаду начальником управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з числа педагогічних працівників із вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, яким за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія, за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

4.7.     На період відсутності директора РНМЦ, його обов’язки виконує призначений начальником управління освіти   заступник.

4.8.           Методисти з галузей знань призначаються на посаду начальником управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з числа педагогічних працівників із відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія, за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

4.9.           Рада РНМЦ є її колегіальним органом, який визначає перспективи розвитку науково-методичної роботи в районі, розглядає її основні результати.

4.10.      Головою ради є директор РНМЦ. До складу ради входять керівники методичних об’єднань району, керівники методичних кабінетів навчальних закладів, педагогічні працівники тієї або іншої спеціальності чи напрямку навчально-виховної роботи, керівні працівники дошкільних, середніх загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти, методисти РНМЦ, працівники управління освіти, представники наукової та педагогічної громадськості.

4.11.      Склад ради РНМЦ затверджується керівником уповноваженого засновником органу.

4.12.      Працівникам РНМЦ встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, відповідно до чинного законодавства.

V. Функції РНМЦ.

РНМЦ забезпечує:

5.1 Реалізацію головної мети, завдань, змісту і напрямків роботи РНМЦ згідно з чинним законодавством і цим Положенням.

5.2 Підготовку і подання засновнику експертних матеріалів для прийняття відповідних рішень з таких питань:

- організації навчально-методичного, кадрового забезпечення закладів освіти, підвищення кваліфікації та змісту атестації педагогічних працівників на підставі фахових висновків, відповідних дипломів, кваліфікаційних посвідчень та атестатів методиста-кореспондента;

- забезпечення вживання української мови як державної в закладах і установах і установах освіти, сприяння навчанню національних меншин своєю мовою на території їх компактного проживання;

- дотримання державних вимог щодо змісту освіти дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах освіти незалежно від форм власності.

 

VІ. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення РНМЦ.

6.1.             Матеріально-технічне забезпечення РНМЦ здійснюється уповноваженим засновником органом (управлінням освіти), який забезпечує його необхідними будівлями, обладнанням, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування тощо.

6.2.             Позабюджетні кошти, одержані від додаткових джерел фінансування, перебувають у розпорядженні трудового колективу РНМЦ і використовуються лише за призначенням.

 

VIІ. Міжнародне співробітництво.

7.      РНМЦ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів може:

7.1.             організовувати та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо, брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;

7.2.             ініціювати укладення угод про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлення прямих зв'язків з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку.
    Привітання

Навчатись
на відмінно
Бажаєм
вам віднині.
Батькам своїм
на радість,
На славу Україні!

 

 

 Інформація про укриття населення Дніпровського району м. Києва та порядок оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

  Методичні рекомендації щодо підготовки населення до дій в умовах  загрози або вчинення терористичного акту 

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

    Інформація для громадян України, які прибувають з тимчасово окупованих територій та територій проведення АТО щодо навчання в закладах освіти Дніпровського району м. Києва Контактні телефони:

Дошкільні навчальні заклади:

 044-332-46-82

Загальноосвітні навчальні заклади:

 044-332-46-73,

«Гаряча лінія» Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації (044)272-04-82, з 9-00 до 18-00

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання   

 

 

 

//
>>>    

    Вхід для користувачів
Логін:    
Пароль:    
   

Графік прийому громадян

BIЛЬНІ МІСЦЯ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

v sadok

Декларування 2017

Графік роботи управління Пенсійного Фонду України  у Дніпровському районі м. Києва

Субсидії по новому!

Освітня карта Києва

Сплатити комунальні Дитячі садочки м.Київ

Всеукраїнська безкоштовна шкільна освітня мережа

Всеукраїнський науково-практичний журнал Директор школи ліцею гімназії

Освітній портал «Педагогічна преса»

Портал освітян України «ПЕДРАДА»

 Антикорупційний урок

Громадська організація “Ла Страда-Україна”

Громадська організація “Ла Страда-Україна”

http://uosvitydnr.gov.ua/docs/section/batklvskizboru.pdf

http://www.uosvitydnr.gov.ua/docs/section/OberegnoKIP.pdf

Дніпровська районна філія  Київського міського центру зайнятості


Сайти НЗ району
НВК "Домінанта" Навчально-виховний комплекс
НВК № 30 “ЕкоНад” Навчально-виховний комплекс № 30 “ЕкоНад”<br> (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим <br>вивченням іноземних мов – гімназія) м.Києва
НВК № 167 Навчально-виховний комплекс № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ступеня – гімназія) м.Києва
НВК № 176 Навчально-виховний комплекс № 176 (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови  – суспільно-гуманітарна гімназія) м.Києва
НВК № 209 «Сузір’я» Навчально-виховний комплекс № 209 «Сузір’я» м.Києва
НВК Монтессорі Навчально-виховний комплекс Монтессорі з поглибленим вивченням англійської мови (дошкільний навчальний заклад-школа І ступеня) м.Києва
Гімназія № 136 Гімназія № 136 м. Києва
Гімназія № 191 імені П.Г.Тичини Гімназія № 191 імені П.Г.Тичини м.Києва
Ліцей "АЙ-СКУЛ" Приватний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів інноваційний ліцей
Навчальний заклад «Гімназія «Столиця» Навчальний заклад освіти «Гімназія «Столиця» м.Києва
Ліцей № 208 Ліцей № 208 м.Києва
Технічний ліцей Технічний ліцей м.Києва
НВК № 141 «ОРТ» Навчально-виховний комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва
Русанiвський лiцей Русанiвський лiцей м.Києва
Український колеж iм. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) Український колеж iм. В.О. Сухомлинського (СШ № 272) м.Києва
Академія сучасної освіти Cпеціалізований<br> загальноосвітній <br>навчальний заклад І ступеня «Академія сучасної освіти»
СЗШ № 4 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 4 м.Києва
СЗШ № 11 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 11 м.Києва
Спеціалізована школа № 31 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 31 м.Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу
СЗШ № 42 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 42 м.Києва
Спеціалізована школа № 65 Спеціалізова школа І-ІІІ ступенів № 65 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов
СЗШ № 66 Середня загальноосвітня школа № 66
СЗШ № 81 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 81 м.Києва
Спеціалізована школа № 98 Спеціалізована школа № 98 з поглибленим вивченням англійської мови
СЗШ № 99 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 99 м.Києва
СЗШ № 103 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 103 м.Києва
Спеціалізована школа № 120 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №120м.Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу
Спеціалізована школа № 125 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови
СЗШ № 126 Середня загальноосвітня школа<br>І-ІІІ ступенів № 126 м. Києва
СЗШ № 128 Середня загальноосвітня школа<br>І-ІІІ ступенів № 128 м. Києва
Спеціалізована школа № 129 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови
Спеціалізована школа № 137 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 137 м.Києва з поглибленим вивченням англійської мови
СЗШ № 146 Середня загальноосвітня школа<br>І-ІІІ ступенів № 146 м. Києва
СЗШ № 158 Середня загальноосвітня школа <br>І-ІІІ ступенів № 158 м. Києва
СЗШ № 180 Середня загальноосвiтня школа № 180
СЗШ № 182
СЗШ № 184 Середня загальноосвiтня школа № 184
Спеціалізована школа № 188 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 188 м. Києва з поглибленим вивченням російської мови
СЗШ № 195 Середня загальноосвітня школа № 195 ім. В.І.Кудряшова
СЗШ № 201 Середня загальноосвiтня школа № 201
СЗШ № 224 Середня загальноосвiтня школа № 224
Спеціалізована школа № 234 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 234 м.Києва з поглибленим вивченням економіки і права
Спеціалізована школа № 246 Спеціалізованої школи I-III ступенів № 246 <br>м. Києва з поглибленим вивченням<br> англійської мови
СЗШ № 258 Середня загальноосвiтня школа<br> І-ІІІ ступенів № 258 м. Києва
Спеціалізована школа № 265 Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо - естетичного циклу
Спеціалізована школа № 327 Спеціалізована школа № 327 І ступеня з поглибленим вивчанням іноземних мов
ДНЗ № 433 "Дивосвіт" Дошкільний навчальний заклад <br>№ 433
Спеціалізована школа-інтернат № 14 Спеціалізована школа-інтернат І – ІІ ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо - естетичного циклу
Спеціальна школа-інтернат № 26 Спеціальна школа-інтернат № 26 м. Києва
ДНЗ № 368 Дошкільний навчальний заклад<br>№ 368
ВСШ 4 Вечірня середня школа ІІ-ІІІ ступенів № 4<br> м. Києва
ПНЗ
"Зміна"
Позашкільний навчальний заклад<br>«Центр технічної і художньо-естетичної <br>творчості для дітей та юнацтва «Зміна» <br>м. Києва»
ЦДЮТ Центр дитячо-юнацької творчості
СЮТ-ЦНТТМ Станція юних техніків – Центр науково-технічної творчості молоді
ДЮХС Дитячо-юнацька хореографічна студія „Щасливе дитинство”
© 2009-2020. Інформаційна підтримка IT-SOURCE